تگ / انجام مزوتراپی تخصص می‌‌خواهد

    درحال بارگذاری مطالب...
  • انجام مزوتراپی تخصص می‌‌خواهد

    تمام روش‌های درمانی دارای عوارض جانبی هستند. تخصص در مزوتراپی بسیار حائز اهمیت است زیرا شایع‌ترین عارضه برای مزوتراپی، عارضه حساسیت نسبت به داروی مورد استفاده است به‌طور كلی عوارض ناشی از مزوتراپی به 2‌ دسته كوتاه مدت و بلند مدت تقسیم می‌شوند. برخی عوارض بعد از مدت كوتاهی برطرف می‌شود و معمولاً پایدارنیستند و خطری…