خدمات تاتو

خدمات تاتو

در تاتومرکزی هر گونه خدمات تاتو انجام می شود.

خدمات تاتو شامل:

تاتو ابرو (میکروبلیدینگ، میکروپیگمنتیشن، هاشور مویی، سایه و …)

تاتو چشم (خط چشم، بن مژه، سایه و …)

تاتو لب (خط لب، رژ لب، سایه لب و …)

تاتو ابرو

بخشی از نمونه کارهای

تاتو ابرو

در بخش خدمات تاتوی تاتومرکزی را در گالری زیر می توانید مشاهده کنید

تاتو چشم

بخشی از نمونه کارهای

تاتو چشم

در بخش خدمات تاتوی تاتومرکزی را در گالری زیر می توانید مشاهده کنید

تاتو لب

بخشی از نمونه کارهای

تاتو لب

در بخش خدمات تاتوی تاتومرکزی را در گالری زیر می توانید مشاهده کنید