تاتو مرکزی

09129614010
 

تاتو مرکزی

09129614010

خبرخوان

نوشته های بلاگ  "2018"  از "اسفند"

ریموور تاتو و سوالات متداول در مورد آن
ریموور تاتو و سوالات متداول در مورد آن

ریموور تاتو و سوالات متداول در مورد آن: نقش و نگارهای ناشی از تاتو گاهی آنقدر فریبنده است که هرفردی را وسوسه می کند درحالی که تاتو می تواند یکی از زیبایی های پرخطر باشد چرا که می تواند انتقال دهنده بیماری های بسیاری باشد؛ از عفونت و حساسیت گرفته تا برخی بیماری های خطرناک اما از سوی دیگربیشتر افراد خیلی زود از داشتن این نقش و نگارها خسته می شوند و به دنبال راه هایی برای ریموور تاتو هستند، اما آنقدر که تاتو کردن آسان است،پاک کردن آن ساده و ممکن نیست تا جایی که حتی در روزگار نه چندان قدیم از جراحی برای پاک کردن این تاتوها استفاده می کردند.