تاتو مرکزی

09129614010
 

تاتو مرکزی

09129614010

خبرخوان

بلاگ

پوست و رنگ شناسی

پوست و رنگ شناسی

پوست و رنگ شناسی : فیزیولوژی پوست پوست، وسیعترین عضو زنده بدن میباشد. دستاوردها و تحقیقات انجام شده در زمینه شناخت ساختار و عملكرد پوست در بدن طی دهه گذشته از مجموعه مطالعات دو قرن اخیر بیشتر و مؤثر تر بوده است. برای اینکه رنگ تاتو در هنگام تاتو کردن ابرو، به درستی انتخاب شود؛ باید اطلاعاتی در مورد ساختمان پوست و ارتباط آن با رنگ های تاتو به دست آورد.  

  • بدن را در مقابل آسیبهای مكانیكی ، حرارت وتابش شدید نور محافظت می كند .