تعمیر قطعات دستگاه تاتو

logo2

کار اصلی قاب دستگاه تاتو این است که اجزای دستگاه را روی پایه نگه دارد. استحکام قاب دستگاه تاتو در کیفیت آن مؤثر است. جنس مواد مورد استفاده نیز در ساخت آن اهمیت دارد. برای تعمیر قطعات دستگاه تاتو ضخامت قاب بر لرزش دستگاه در زمان کار مؤثر است. به طور معمول قاب ها را از جنس آهن، فولاد، برنج، برنز، سیلیکون، آلومینیوم و پلاستیک می سازند. آلومینیوم فلزی عالی، سبک و سخت است. این فلز نسبت به فولاد و آهن راحت تر شکل می گیرد و برش یا سوراخ آن نسبت به برنج یا برنز نرم تر است. آخرین چیزی که کیفیت قاب را تعیین می کند، قابلیت سوراخ کاری است. قاب باید طوری قرار گیرد که از حفره های آن بتوان برای اتصال پیچ ها، کویل ها و فنرها بدون مشکل استفاده کرد. همچنین قطعات و پیچ ها در این حفره ها حین کار دستگاه نلغزد و تنظیمات آن به هم نخورد. در یک قالب دریل نشده اول سوراخ های کویل و بعد سوراخ ها دریل می شوند.   تعمیر قطعات دستگاه تاتو  

تعمیر قطعات دستگاه تاتو

کویل کویل دستگاهی است که از یک جفت سیم پیچ الکترومغناطیسی و یک میله آرماتور درست می شود. کویل ها قسمت مهم دستگاه و وظیفه آنها جذب میله آرماتور است که موجب حرکت میله سوزن و وارد آمدن آن به پیوست خواهد شد. در کویل ها از سیم مسی استفاده می کنند. اتم های مس به دلیل داشتن الکترون های شل یک فلز رسانای خوب هستند. زمانی که برق به وسیله سیم حرکت می کند، نیروی الکترومغناطیسی به وجود می آید. وقتی جریان الکتریکی از کویل دستگاه با هسته فولادی می گذرد، میدان مغناطیسی شکل می گیرد. هرچه سیم ها به هم نزدیک تر شوند، کیفیت میدان مغناطیسی ایجاد شده بهتر خواهد بود.

مشخصات فنی کویل

پست استیل یا آهنی، نوار عایق، واشرهای نگهدارنده پلاستیکی، سیم مسی مغناطیسی از اجزای تشکیل دهنده کویل ها هستند.

سوختن کویل ها

شکستگی سیم کویل اطراف پست موجب غیر قابل استفاده شدن آن و منجر به قطع جریان می شود و دستگاه خاموش خواهد شد. مسئله دیگری که دستگاه را قطع می کند اتصال بخش های بدون عایق با بدنه یا عایق بندی نکردن درست پیچ ها و پست ها است.

تعداد لایه های کویل

تعداد لایه های کویل که در اطراف هسته آهنی و سیم های ضخیم تر بیشتر می شود، عبور جریان نیز بیشتر خواهد شد. بیشتر شدن طول سیم نیز منجر به بیشتر شدن مقاومت در جریان سیم و تولید حرارت بیشتر می شود. اندازه و طول در اینجا اهمیت دارند و سیم با ضخامت بیشتر جریان بیشتری را عبور خواهد داد. در زمان تعمیر قطعات دستگاه تاتو باید به این مسئله توجه شود.

آیا کویل ها می بایست بصورت جفتی استفاده شوند؟

نه، دستگاه هایی که تنها با یک کویل کار می کنند نیز وجود دارند. تمام قسمت های دستگاه به وسیله یک کویل حرکت می کنند که تأثیر آن کم است و دستگاه خوب کار نمی کند.   تعمیر قطعات دستگاه تاتو  

تعمیر قطعات دستگاه تاتو جهت اندازه سیم (گیج سیم)

به ضخامت سیم گیج گفته می شود. این ضخامت با عدد قابل اندازه گیری است. اندازه گیری گیج سیم برعکس اندازه گیری گیج فنر است و سیم نازک تر عدد بزرگ تر و سیم ضخیم تر عدد کوچک تری دارد. بیشتر سیم های مسی کویل از قبل عایق بندی می شوند و به عایق اطراف کویل نیاز نخواهند داشت. علت اصلی استفاده از لایه عایق در پست کویل برای تضمین اتصال نداشتن به قسمت های فلزی دستگاه است. جریان از راه سیم و نه از راه قاب پست های کویل عبور داده می شود، به همین دلیل تمام سیم ها باید عایق بندی شوند. هر هسته کویل زاویه هایی به شکل مربع، مستطیل و هشت ضلعی دارد که باید لایه ای از نوار عایق در اطراف بوبین هسته، از هر نوع تماس لبه های تیز و اتصال بدنه جلوگیری کند. وقتی سیم بدون عایق با دیگر بخش های اجزای فلزی دستگاه تماس می یابد، اتصال بدنه روی می دهد.  

مونتاژ کویل ها و تعمیر قطعات دستگاه تاتو

هر کویل یک نقطه آغاز و توقف دارد که در آن سیم پیچ در اطراف بوبین آغاز و تمام می شود.   تعمیر قطعات دستگاه تاتو

وصل کردن کویل ها به هم

سیم های داخلی از هر کویل باید به هم اتصال یابند. سیم های خارجی به حلقه پایانه ها اتصال می یابند که به پست های اتصال بالا و پایین وصل می شوند. برای اتصال کویل ها از لحیم استفاده نشود. می شود از پایانه های بدون لحیم کاری استفاده و سیم را با انبردست به حلقه ترمینال پرس کنید. همه سیم ها و قسمتی از ترمینال ها باید عایق داشته باشند. انتهای سیم هایی که به پایانه ها و دیگر سیم ها اتصال می یابند، باید عایق برداری شوند، اما باید مراقب بود که سیم قطع نشود.   تعمیر قطعات دستگاه تاتو  

فنر و تعمیر قطعات دستگاه تاتو

وقتی فنرهای فولادی خم می شوند دو عملکرد اصلی دارند:

  • آنها مقاومت به کشش پایین را به وجود می آورند، به طوری که کویل ها روی میله آرماتور قرار می گیرند.
  • کنترل سرعت فنر جلو و برگشت نیروی آرماتور به کویل

نصب فنر و میله آرماتور

برای مونتاژ میله آرماتور و فنر باید به این ترتیب از پایین به بالا عمل کرد: نوار آرماتور، فنر عقب، فنر جلو، واشر و پیچ.   تعمیر قطعات دستگاه تاتو  

گیج های پیشنهاد شده برای تعمیر قطعات دستگاه تاتو

گیج های فنر لازم برای عملکرد مناسب، با توجه به ویژگی های دستگاه تاتو و وزن میله آرماتور و اجزای مربوط با آن متغیر است. در تعمیر قطعات دستگاه تاتو باید به این مورد توجه داشت.  

شکل و عرض فنر

هرچه فنر کوتاه تر باشد، انعطاف آن کمتر می شود. کشش فنر به وسیله میزان خمیدگی آن به وجود می آید و هرچه کوتاه تر باشد کشش بیشتر می شود..   تعمیر قطعات دستگاه تاتو  

کشش فنر و تعمیر قطعات دستگاه تاتو

خم شدن فنر عمرش را کوتاه می کند. بهتر است از میله آرماتور با زاویه استفاده کرد. کشش در فنر عقب از فنر جلو انتقال می یابد. فنر جلو نازک تر انعطاف بیشتری دارد که مستقیم بر کار تاتو مؤثر است. گیج فنر جلو به فنر عقب به یک مقدار مهم است. فنر جلو تا حدی تحت تأثیر حرکت میله آرماتور است که مستقیم بر نیروی حرکت میله سوزن تأثیر دارد. فنر ضخیم تر برای خط زنی با تعداد سر سوزن های بیشتر کارکرد بهتری دارد. فنر جلوی سخت تر قابلیت دستگاه را به شکل یک دستگاه رنگ آمیزی محدود می کند و موجب می شود دستگاه در محدوده با تنظیمات بالاتر منبع تغذیه کار کند و به گرم شدن آن منجر خواهد شد.  

پیچ اتصال

پیچ اتصال به وسیله پست اتصال بالای دستگاه گان حرکت و با فنر جلو تماس می یابد. جایی که پیچ اتصال با فنر جلو تماس پیدا  می کند، عملکرد دستگاه تغییر می کند که در تنظیم گان اهمیت دارد. فاصله میله آرماتور، ضربه و حرکت سوزن با تنظیم این فاصله تعیین می شود. در تعمیر قطعات دستگاه تاتو باید به موارد لازم اهمیت داده شود. خمش در فنر عقب موجب کنترل فاصله میله آرماتور و فنر جلو خواهد شد که به آن ضربه دستگاه گفته می شود. وقتی کویل به پیچ اتصال حرکت می کند، گیج فنر جلو اندازه سرعت میله میگلرد را تعیین می کند که رابطه مستقیم با کشش در فنر عقب دارد. محکم کردن پیچ اتصال موجب کاهش فاصله میله آرماتور می شود و سرعت حرکت آن را بالا می برد. زاویه تماس نیز عوض می شود. دورتر شدن پیچ اتصال از فنر جلو موجب کاهش فاصله میله آرماتور، حرکت بیشتر آن و کوتاه شدن ضربه خواهد شد.  

جنس و تعمیر قطعات دستگاه تاتو

برای پیچ اتصال در درجه نخست از نقره و پس از آن برنج یا مس استفاده می شود. امکان دارد یک شیار در بخشی که فنر جلو یا پیچ اتصال تماس دارد به وجود آید. این فرسودگی طبیعی است ولی وقتی گسترش پیدا کند، به جنس پیچ اتصال مربوط می شود. پیچ فولادی داغ تر خواهد شد و فنر جلو را سوراخ می کند.   تعمیر قطعات دستگاه تاتو  

سطح تماس

هرچه سطح تماس بیشتر باشد، عملکرد دستگاه بهتر و عمر فنر جلو نیز بیشتر خواهد شد. برای این کار می توان از سوهان کشی پیچ اتصال یا خم کردن فنر استفاه کرد.  

نحوه نگهداری پیچ اتصال برای تعمیر قطعات دستگاه تاتو

به طور معمول روی سطح صاف پیچ اتصال کربن به وجود می آید که باید برای زدودن کربن روی آن سمباده یا سوهان کشیده شود، اما باید مراقب بود که فلز پیچ را برنداشت.  

نگهداشتن پیچ اتصال

پیچ اتصال در پست اتصال قرار داده می شود و بهترین جنس اتصال نقره است. پیچ نگهدارنده برای نگهداری پیچ اتصال در محل آن کاربرد دارد. نکته مهم این است که این پیچ در زمان تنظیم دستگاه به پیچ اتصال آسیب نبیند. در صورتی که نگهدارنده فلزی باشد، باید توپک پلاستیکی میان انتهای پیچ نگهدارنده و رزوه های پیچ اتصال به کار برده شود.   تعمیر قطعات دستگاه تاتو  

خازن و تعمیر قطعات دستگاه تاتو

خازن دو سطح هادی است که به وسیله موادی مانند هوا، روغن، شیشه و سرامیک عایق از هم جدا می شوند. خازن ها انرژی الکتریکی را ذخیره می کنند. بعضی مواقع خازن جریان مستقیم را مسدود و جریان متناوب را عبور می دهد.  

آیا دستگاه بدون خازن کار می کند؟

دستگاه بدون خازن کار می کند ولی ممکن است داغ کند. به دلیل جرقه زدن میان پیچ اتصال و فنر جلو کربن شکل می گیرد. در صورتی که این نقص در دستگاه گان به وجود آید باید خازن را فوری عوض کرد. در زمان عوض کردن خازن و تعمیر قطعات دستگاه تاتو، باید به جهت فلش توجه شود. به عبارت دیگر، سیم پایین باید به ترمینال کویل عقب در پست اتصال پایین و سیم بالای خازن باید به ترمینال سیم کویل جلو وصل شود. ممکن است سیم های خازن به پایانه های خود وصل و جداگانه مونتاژ شوند.   تعمیر قطعات دستگاه تاتو

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    فروشگاه بر اساس گروه