لوازم تاتوی بدن

لوازم تاتوی بدن


هاستل هلپر

جلوگیری از تیره شدن رنگ

هاستل باتر

کرم اصل آمریکایی جلوگیری از التهاب پوست

مراقبت بعد از تاتو

بسیار عالی برای مراقبت بعد از تاتو

کرم ردمپشن

جهت روان شدن سوزن روی پوست حین کار

انواع دتول ساده و معطر

مخصوص برگرداندن طرح تاتو روی بدن


  • 1
  • 2