آموزش

30ارد 1397

انواع میکرونیدلینگ بر اساس عمق نفوذ سوزن: ⭕ میکرونیدلینگ سطحی (جهت جوانسازی اولیه و حداکثر تا عمق ۰٫۵ میلی متر)؛ روی اپیدرم کانال های بسیار ریزی ایجاد می کنند که باعث می­شود فاکتورهای رشد از کراتینوسیتها آزاد شده و فعالیت آنها در اپیدرم افزایش یابد. ⭕ میکرونیدلینگ عمقی (جهت جوانسازی پیشرفته، اسکارها، استریا… از عمق […]

19بهم 1396
پوست و رنگ شناسی

پوست و رنگ شناسی پوست و رنگ شناسی : فیزیولوژی پوست پوست، وسیعترین عضو زنده بدن میباشد. دستاوردها و تحقیقات انجام شده در زمینه شناخت ساختار و عملكرد پوست در بدن طی دهه گذشته از مجموعه مطالعات دو قرن اخیر بیشتر و مؤثر تر بوده است. برای اینکه رنگ تاتو در هنگام تاتو کردن ابرو، […]